Dla Autorów


Referaty
Oczekujemy zgłoszeń prac zgodnych z tematyką konferencji, prezentujących wyniki zakończonych lub zaawansowanych badań, rozwiązań technicznych, także studiów literaturowych. Rozszerzone streszczenia referatów zostaną wydane w postaci materiałów konferencyjnych (z numerem ISSN) i udostępnione uczestnikom konferencji. Spośród wszystkich nadesłanych i zaprezentowanych prac, Komitet Naukowy konferencji wytypuje tematy rekomendowane do publikacji w Przeglądzie Elektrotechnicznym  lub Archives of Electrical Engineering. Autorzy wytypowanych tematów, bezpośrednio po konferencji, zostaną poproszeni o przygotowanie artykułów, sformatowanych zgodnie z wymaganiami redakcji czasopisma. Artykuły zostaną zrecenzowane i skierowane do redakcji czasopism. Opublikowanie artykułów w czasopismach podlega dodatkowej opłacie. Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń, według załączonych wytycznych, na adres: pkosw@ciepoland.pl do dnia
06.04.2018 r.
 


Formy prezentacji