Dla Autorów


Zapraszamy autorów referatów do nadsyłania zgłoszeń prezentujących:
- wyniki prac naukowych i studiów literaturowych,
- nowoczesne rozwiązania techniczne i projektowe,
z zakresu szeroko pojętej techniki świetlnej, w tym metrologii promieniowania optycznego.

Streszczenia referatów powinny zostać przesłane, zgodnie z wytycznymi, do dnia 6 marca 2020 r., na adres: pkosw@ciepoland.pl