KontaktAdres/ Address

Politechnika Warszawska /
Instytut Elektroenergetyki

Zakład Techniki Świetlnej

Koszykowa 75

Polska

00-662 Warszawa

Telefon/ Phone

+48 22 234 75 63

Email

pkosw@ciepoland.pl