Tematyka


Przedmiotem Konferencji będzie szeroko pojęta technika świetlna obejmująca m. in.:

 • Teorię i psychofizjologię widzenia,

 • Pomiary promieniowania optycznego,

 • Oświetlenie elektryczne i dzienne wnętrz,

 • Oświetlenie w transporcie, w tym oświetlenie dróg,

 • Oświetlenie terenów zewnętrznych i iluminację obiektów,

 • Fotobiologię i fotochemię,

 • Technologię obrazu,

 • Multimedia w technice świetlnej

 • Sprzęt i instalacje oświetleniowe,

 • Oddziaływanie światła na ludzi, organizmy i materiały,

 • Oddziaływanie światła na środowisko naturalne.

Terminy


Nadsyłanie zgłoszeń

do dnia 06.04.2018 r.

Powiadomienie o zakwalifikowaniu zgłoszenia na konferencję do dnia 16.04.2018 r.
Przesłanie rozszerzonych streszczeń do dnia 11.05.2018 r.
Ostateczny termin rejestracji i wnoszenia opłat konferencyjnych 01.06.2018 r.