Tematyka


Przedmiotem Konferencji będzie szeroko pojęta technika świetlna obejmująca m. in.:

  • Teorię i psychofizjologię widzenia,

  • Pomiary promieniowania optycznego,

  • Oświetlenie elektryczne i dzienne wnętrz,

  • Oświetlenie w transporcie, w tym oświetlenie dróg,

  • Oświetlenie terenów zewnętrznych i iluminację obiektów,

  • Fotobiologię i fotochemię,

  • Technologię obrazu,

  • Multimedia w technice świetlnej

  • Sprzęt i instalacje oświetleniowe,

  • Oddziaływanie światła na ludzi, organizmy i środowisko.

Terminy


Nadsyłanie zgłoszeń

do dnia 18.03.2019 r.

Powiadomienie o zakwalifikowaniu zgłoszenia na konferencję do dnia 22.03.2019 r.
Przesłanie rozszerzonych streszczeń referatów (oraz pełnych tekstów artykułów do Przeglądu Elektrotechnicznego) do dnia 29.04.2019 r.
Ostateczny termin rejestracji i wnoszenia opłat konferencyjnych 31.05.2019 r.