Tematyka


Przedmiotem Konferencji będzie szeroko pojęta technika świetlna obejmująca m. in.:

  • Widzenie i psychofizjologię widzenia,

  • Miernictwo promieniowania optycznego,

  • Oświetlenie elektryczne i dzienne wnętrz,

  • Oświetlenie w transporcie, w tym oświetlenie dróg,

  • Oświetlenie terenów zewnętrznych i iluminację obiektów,

  • Fotobiologię i fotochemię,

  • Technologię obrazu,

  • Sprzęt i instalacje oświetleniowe,

  • Oddziaływanie światła na ludzi, organizmy i materiały,

  • Oddziaływanie światła na środowisko naturalne.

Terminy


Nadsyłanie zgłoszeń

do dnia 03.03.2017 r.

przedłużono do dnia 18.03.2017 r.

Powiadomienie o zakwalifikowaniu referatu na konferencję do dnia 27.03.2017 r.
Przesłanie pełnych tekstów referatów do dnia 12.05.2017 r.
Ostateczny termin rejestracji i wnoszenia opłat konferencyjnych 02.06.2017 r.