Uczestnicy konferencji


 

Opłata konferencyjna

  do 02.06.2017 r.
Członkowie PKOśw: 500,00 PLN + 23% VAT = 615,00 PLN
Doktoranci: 250,00 PLN + 23% VAT = 307,50 PLN
Seniorzy PKOśw i studenci: 81,30 PLN + 23% VAT = 100,00 PLN
Pozostali uczestnicy 600,00 PLN + 23% VAT = 738,00 PLNOpłaty konferencyjne należy wnosić na konto Polskiego Komitetu Oświetleniowego:
Bank Millenium S.A. Oddział Warszawa
Nr konta: 25 1160 2202 0000 0002 1757 3294
Opłata nie obejmuje kosztów podróży, noclegów i publikacji pokonferencyjnych.