Uczestnicy konferencji


 

Opłata konferencyjna

Pozostali uczestnicy 600,00 PLN + 23% VAT = 738,00 PLN
Członkowie PKOśw: 300,00 PLN + 23% VAT = 369,00 PLN
Pracownicy naukowi i doktoranci prezentujący referaty 150,00 PLN + 23% VAT = 184,50 PLN
Seniorzy PKOśw: bez opłatOpłaty konferencyjne należy wnosić na konto Polskiego Komitetu Oświetleniowego:
Bank Millenium S.A. Oddział Warszawa
Nr konta: 25 1160 2202 0000 0002 1757 3294
Opłata nie obejmuje kosztów podróży, noclegów i publikacji pokonferencyjnych.